ಹೀಗೂ ಉಂಟು !

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು ; ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಬೇಕು ; ಮೂಗಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಬೇಕು ; ಕಿವಿಗೆ ಮಧುರ ಕಲರವ ಬೇಕು ; ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಷ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿರುವು-ಮುರುವು ಮಾಡಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಹುಚ್ಚರ ಪಟ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s