ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಟಕ : ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಗಿಲೆ !

ರಾಯಬಾಗದ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನಜಾಗೃತ ಯುವಕ ಮಂಡಳದೆ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-01-1993 ರಂದು ರಾಯಬಾಗದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ  ‘ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಗಿಲೆ’ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ‘ದುರುಳನ ದುರಾಸೆ’ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಂಗ ನಾಟಕ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s